Dementie is een ziekte die dankzij de stijgende vergrijzing een steile opmars maakt. Zo zullen er in 2030 in Vlaanderen naar schatting 130 000 mensen aan dementie lijden en zal 70% daarvan thuis wonen. Omdat dementie niet alleen de zieke treft maar ook zijn omgeving, speelt Borsbeek in op de groeiende vraag naar meer informaite met een Eerste Hulp Bij Dementie-koffer.

Om te verwijzen naar herinneringen uit het verleden hebben we voor een retrokoffer gekozen. We hebben geprobeerd er voor iedereen van 9 tot 99 jaar iets in te stoppen, zowel voor familie en vrienden als voor professionals, zoals mensen in de thuiszorg, rusthuismedewerkers, huisartsen... 

In het koffertje zitten 10 verschillende materialen zoals een DVD, strip, prentenboek, roman, liedtekstbundel met CD... en ook nog een aantal folders om bij te houden.

Je kan het koffertje ontlenen en of reserveren in de bib, en ook bij WZC Compostela.

Dit koffertje zal als 1 geheel ontleend worden.